دانش آموزان نخبه کلاس هشتم ( 2 )

1- دانیال الهی .................................................با نمره ( 20 ) مرحبا

2- امین رحیمی ................................................با نمره ( 19/75 ) تا نظر مدریت مدرسه

3- مهر یا پور محمد ..........................................با نمره ( 19/25 ) مرحبا

4- یاشار غریب زاده ...........................................با نمره ( 19/25 ) مرحبا

5- امیر حسین فرجی .......................................با نمره ( 19 )

6- پور یا ربیعی .............................................با نمره ( 19 )

7 -بهشاد اکبری ............................................با نمره ( 19 )

8- متین رحیمی .............................................با نمره ( 18/75 ) با نظر مدریت

9- پارسا ترابی ..............................................با نمره ( 18/5 )

10- سامان نصیری ........................................با نمره 18/5

11- سید علی خراسانی ...................................با نمره 18/5

12- محمد رضا نوغانی .........................................با نمره 18/5

13- آریا عبدی پور ........................................با نمره 18/25

14- پارسا حاجیان ............................................با نمره 18

15- محمد حسین کریمی .....................................با نمره 18

16- محمد حسین غلامی .....................................با نمره 18

17- آرش نیک فر ..............................................با نمره 18

18- علی معتمدی ...............................................با نمره 17/5

19- علی ایوبی ..............................................با نمره 17/5

20 - پیام کبیری ................................................با نمره 17/5

با آرزوی توفیق ( عجمی ) 

منبع : ریاضی دوست داشتنی |دانش آموزان برتر دبیرستان نامداران منبع : ریاضی دوست داشتنی |دانش آموزان برتر دبیرستان نامداران منبع : |دانش آموزان برتر دبیرستان نامداران
برچسب ها : نمره ,محمد ,حسین ,مرحبا ,محمد حسین ,دانش آموزان